Hangon Vihreät - Hangö Gröna ry.
Etusivu

Uutiset &
Tapahtumat


Yhteystiedot

Liity jäseneksi
___________

Hangon Kaupunki

Vihreä Liitto

Vihreä Uusimaa

Första sida

Kontakt oss

Bli medlem
___________
Hangö Stad

Gröna Förbundet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvät Hankolaiset, päätös on teidän. Presidentti ehdokas 2018 Pekka Haavisto äänestysnumero 3 sai viimeksi toisella kierroksella yli 60% Hankolaisten äänistä. Kiitämme luottamuksesta ja äänestäkäämme Pekka toiselle kierrokselle ja Presidentiksi tällä kertaa.

Bra Hangöboende. Beslut är er. Presidnetval kanditat 2018 Pekka Haavisto nummer 3 Pekka Haavisto fick sista gång från Hangö över 60% av rösterna. Vi tackar er och nu alla kommer med och röst Pekka till andra runt och till President.

              - Timo Sarojärvi

Hangon Vihreät ry 
Hangö Gröna rf 
Itämerimarkkinoilla/på Östersjömarknad

 *  

Kristian von Essen juoksi läpi    Uudenmaan / Kristian von Essen sprang genom hela Nyland  


Rohkeutta on suojella luontoa. 
Rohkeutta on pitää kaupunki elossa. 
Rohkeutta on investoida ihmiseen, ymmärtää erilaisuutta, suosia joukkoliikennettä. 

Kunnat olemme me ja valta niissä kuuluu meille kaikille. 
Kun muutamme kuntaa, muutamme maailmaa. 
Kuntalaisten valitsemissa valtuustoissa ratkaistaan, millainen on tulevaisuutemme.

Vihreät haluavat kunnallispolitiikkaan rohkeutta, suoraselkäisyyttä ja reiluja, avoimia pelisääntöjä. 
Politiikkaan tarvitaan suuria tavoitteita ja luovuutta. 
Tarvitaan kykyä tarttua asioihin, joiden korjaaminen tuntuu mahdottomalta. 
Tarvitaan tekemisen iloa, uusia toimintatapoja ja uusia tyyppejä.

Rohkeutta tarvitaan. 
Rohkeutta on - tue Vihreitä rohkeasti, rohkeassa työssä sinun puolestasi. 

Updated 4.1   2018

© Krista Kindt-Sarojärvi